1% ADÓ ÉS TÁMOGATÁS

Segítsen Ön is az adója 1+1 százalékának felajánlásával a Bánka Kristóf Alapítvány munkásságát ás az utánpótlás nevelést!
A rendelkező nyilatkozatot a bevallástól függetlenül minden év májusában küldheti meg az adóhatóság részére! Felhívjuk leendő támogatóink figyelmét, hogy a Bánka Kristóf Alapítvány kiemelten közhasznú társaság, az annak nyújtott támogatás egy része cégek esetén a társaságiadó-alapból, magánszemélyek esetén a személyi jövedelemadó-alapból leírható.

Támogathatja a Bánka Kristóf Alapítvány munkáját és az utánpótlás nevelést további felajánlásokkal is. Az adományozó nem csupán támogatja ezzel a nemes célt, hanem az adózáskor kedvezményben is részesül ezáltal - kizárólag társasági adóalany adományozókat illet meg kedvezmény az alábbi esetekben:
- Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja el.
- Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
Támogatott játékosaink bemutatását megtalálja a Főoldal/Támogatott Játékosaink című képes menüben, valamint a Hírek menüpontunk alatt folyamatosan újabb támogatott, tehetséges sportolókkal készítünk interjút a jövőben is. Alapítványunk dokumentumait letölthető formában megtalálja a Főoldal/Dokumentumok című menüben.

A legtöbb adófizető nincs tisztában vele, hogy a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlása hogyan működik, kerül-e valamibe az adófizetőnek és hogy milyen célokat, tevékenységeket támogathatnak vele.
Az adóbevallás egyik fontos része, hogy a személyi jövedelemadónk 1 százalékáról rendelkezhetünk valamely civil szervezetnek, +1 százalékról pedig egyháznak, vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak. Amennyiben nem nyilatkozunk az 1+1 százalékról, vagy lekéstük a határidőt, vagy helytelenül adtuk meg az adatokat, úgy az 1+1% az államot illeti meg. Tehát az 1+1% felajánlása nem kerül semmibe a magánszemélyeknek, ellenben a kedvezményezettek számára annak értéke felbecsülhetetlen. Az adó 1+1%-ával ugyanis egyházakat és közhasznú tevékenységeket végző szervezeteket támogathatunk, amelyek a felajánlott adományt a legtöbb esetben működésre, fejlesztésre és másokon való segítségnyújtásra fordítják.
Az adomány felhasználása szervezetenként eltérő lehet. Milyen célokra fordíthatjuk az 1 százalékot? Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint 23 közhasznú tevékenységet különböztetnek meg, többek között: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, rehabilitációs foglalkoztatás.

Értesítünk mindenkit, hogy alapítványunk bankszámlaszáma megváltozott. A CIB Banknál vezetett számla új száma: 10700457 - 70068951 - 51100005. Alapítványunk adószáma: 18124729-1-41