BÁNKA KRISTÓF ALAPÍTVÁNY

Ebből támogatták az iskoláztatást, az egészségügyi ellátást, az egyházat, és a szegényebb sorsú családtagokat. Napjainkban az alapítvány már jogilag is egy jogi személy, melyet magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság hozott létre, közérdekű célra és ezt az alapító okiratban rögzíti. Az alapítvány elsődlegesen nem gazdasági tevékenység folytatására létre hozott társaság, hanem a kitűzött célok elérésére működtetett egyesülés, melynek vagyonnal kell rendelkeznie és mely a célok megvalósítása érdekében felajánlásokat fogad.
-Célunk a tehetséges, fiatal labdarúgók, sportolók továbbtanulásának, képzésének, nyelvtanulásának anyagi támogatása, amivel segíthetjük álmaik, pályafutásuk és ezzel életük kiteljesedését. 
-Feladatunknak tekintünk labdarúgók, sportolók rehabilitációja érdekében minden olyan indokolt támogatást, teherviseléshez történő hozzájárulást, mely segíthet a sportpályafutás folytatásában, illetve olyan támogatást, mely lehetővé teszi, hogy az erre rászorulók megfelelő hatékonysággal, a lehető legjobb feltételek és körülmények között tudják kezdeni civil életüket.

Szörnyű tragédiánk vezetett bennünket arra az elhatározásra, hogy alapítványt hozzunk létre egyetlen, imádott fiunk, Bánka Kristóf emlékének megőrzésére.
Kristóf 24 éves korában, 2006. február 5-én, váratlanul hunyt el. Mindene volt a futball, már 6 éves korában igazolt játékosa volt az Újpestnek. Tehetségével, erejével, adottságaival meg is tett mindent azért, hogy kiteljesedjen pályafutása. Harmincháromszoros ifjúsági válogatott és NB I-es futballista lett. Jó nevű szakemberek nagyon eredményes jövőt jósoltak neki.
Kristóf segítőkészsége, emberekhez való közvetlen viszonya mindig jó benyomást tett sporttársaira, edzőire, barátaira és környezetének minden tagjára. Az Ő szellemisége, tehetsége, akaratereje emlékének megőrzésére hoztuk létre ezt a szervezetet, melyen keresztül labdarúgókat, sportolókat szeretnénk támogatni.
Az alapítványok eredete régi múltra tekint vissza mind Magyarországon, mind Európában. Maga az előd, melyet még nem hívtak alapítványnak ,nemesi családok összefogásán alapuló pénzbeli alap volt.

-Tevékenységeink közé tartozik olyan szervezetek dotálása, melyeknek célkitűzései között szerepel a profi sportot befejező sportolók támogatása, foglalkoztatása.
Az alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. E nemes célokkal Kristóf is messzemenően egyetértene. Ha Ön is azonosulni tud az alapítvány gondolatiságával, úgy kérjük, támogasson bennünket! Felhívjuk leendő támogatóink figyelmét, hogy a Bánka Kristóf Alapítvány kiemelten közhasznú társaság, az annak nyújtott támogatás egy része cégek esetén a társasági adó alapból, magánszemélyek esetén a személyi jövedelemadó-alapból leírható.

Az alapítvány bankszámlaszáma a következõ:
-Értesítünk mindenkit, hogy alapítványunk bankszámlaszáma megváltozott. A CIB Banknál vezetett számla új száma: 10700457 - 70068951 - 51100005.