KAPCSOLAT

1044 Budapest, Fóti út 6.

+36-20-941-9254

banka.gyula@bankakristofalapitvany.hu

www.facebook.com/bankakristofalapitvany